Nazwa konta używana do logowania się do poczty w domenie ue.katowice.pl
*Bieżące* hasło do konta pocztowego
Wewnętrzny, czterocyfrowy numer telefonu służbowego (dot. tylko pracowników). Jeżeli numer wewnętrzny nie zaczyna się od 7 to należy podać numer ogólny 7000